Luottamustoimet

KESKUSVAALILAUTAKUNTA:

Korppi Mia-Riitta, varsinainen jäsen

LUPALAUTAKUNTA:

Viitala Markus, varajäsen

MAAKUNTAVALTUUSTO:

Oksanen Jani, varajäsen